ALUInformasjon


Hueck

HUECK er blant Europas ledende produsenter av systemprofiler i aluminium for fasader, glasstak, dører, vinduer og sikkerhetskonstruksjoner. Sammen med et godt utbygget og fleksibelt nett av erfarne fasadebyggere, tilbyr vi mange spennende fasadeløsninger i aluminium.

Vinduer og dører


LAMBDA

LAMBDA serien 77XL | 77L gir med sitt modulerte design fleksible, kostnads- og energieffektive løsninger. Profilene er konstruert for maksimal stabilitet og optimal materialutnyttelse. LAMBDA oppfyller produktstandarden NS-EN 14351-1:2006-03, og tilfredsstiller høye energikrav, dokumentert også via Enova. Systemet har også bestått avanserte RAL tester.
Fasader


Trigon

Trigon Seriene 50/60 er blant de mest fleksible og kostnadseffektive fasadeserier for glassfasader, glasstak og sikkerhetskonstruksjoner. Isolasjonskrav i henhold til passivhus-standard, og brannkrav ivaretas ved bruk av kun en profiltype. Trigon Unit er et «State of the Art» elementfasadesystem der det produseres prefabrikkerte glassfasademoduler i stort format. Fasaden er også testet etter EN13830 og tilbyr fleksible prosjektmuligheter til både nybygg og rehabilitering. Et godt utbygget nett av erfarne byggere, tilbyr spennende fasadeløsninger i aluminium.
Brannkonstruksjoner


LAVA

Serien Lava 77-60/30 er blant de mest avanserte og mest fleksible brannhemmende konstruksjoner på markedet. Sertifisert etter Norsk standard. Brannhemmende konstruksjon i 60 og 30 minutter, for innvendig og utvendig bruk. Samme profildesign som Lambda seriene, muliggjør et homogent arkitektonisk design.